zobraz anglickou verzi této stránky/show english version of this page

AUTOMATIC REMASTERER
od
Daniel Beneš - STARSOFTu


Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.7.1.1
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.7.1.1

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.7.1.0
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.7.1.0

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.7.0.0
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.7.0.0

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.6.4.1
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.6.4.1

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.6.4.0
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.6.4.0

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.6.3.2
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.6.3.2

Stáhni českou disk vezi - pro velké soubory - 1.6.1.1
Stáhni českou memory vezi - pro rychlé zpracování - 1.6.1.1

při zakoupení jedné z verzí máte automaticky druhou verzi zdarma
cena pro komerční využití je 50 USD
cena pro nekomerční využití je 10 USD

Hlavní metoda programu není jak by bylo očekáváno klasická ekvalizace a nezmění frekvenční charakteristiku vzorku o nějaký násobek (počet dB) na daném pásmu oproti originálu, nýbrž nezávisle na kvalitě a frekvenčním průběhu vzorku změní tento do požadovaného stavu (ideálu). Je téměř jedno, zda byl vzorek málo, nebo hodně zkreslený, výsledek je vždy týž. O tom svědčí i fakt, že opětovné zpracování nevede k žádné další změně. Program přizpůsobí vzorek zvolené barvě a? již byla předchozí barva jakákoli. Je velmi vhodný k úpravě vzorku na barvu zvuku pro kterou máme vzor, ale nejsme ji schopni přesně zopakovat. Program je zcela jistě jediný, který takto pracuje se zvukem, nebo? byl napsán hlavně jako aplikace mnou vynalezené metody a ne tedy metody pro kohokoli dostupné. Pokud máte pochybnosti o kvalitách této metody, není nic jednoduššího než si schopnosti tohoto programu vyzkoušet, program vám zdarma poskytne 20 dní na vyzkoušení. Těchto 20 dní je však pouze funkční zkušební doba a ani v této době není povoleno program použít ke komerčním účelům.

Program nemá žádné speciální požadavky na hardware snad jen co se týče velikosti RAM. Díky 32 bitovému zpracování zvuku je vhodné, aby RAM byla minimálně čtyřnásobně větší, než velikost zpracovávaného wavu. Většinou je dostačující již 256 MB. Program pracuje  v zájmu rychlosti pouze s pamětí RAM. Pokud je paměti nedostatek bude použit swapovací soubor, což povede k radikálnímu snížení rychlosti zpracování. Nemá to však žádný vliv na funkčnost programu.

Program používá pro všechny výpočty vnitřně 32 bitovou reprezentaci zvuku, což zaručuje dynamiku 240 dB v pevné desetinné čárce a až 1667 dB v pohyblivé řádové čárce. Toto zaručuje po zpětném převedení na výstupní 16 bitový formát neměřitelné výpočetní ztráty. Rovněž frekvenční zpracování pomocí FFT (Fast Fourier Transformation) o velikosti bloku 16384 samplů na kanál zaručuje vysokou frekvenční přesnost. Metoda autodetekce šumu vyžaduje aby v nahrávce existovalo alespoň jedno místo pouze s šumem o délce alespoň jedné sekundy, jinak může dojít k odstranění i jiných tonů, než šumu a tak k poškození nahrávky. Bohužel si nejsem vědom toho, že v současné době existuje metoda detekce šumu ze vzorku, kde se nenachází v žádném místě šum v čisté podobě. Narozdíl od většiny ostatních programu alespoň není nutno šum ručně vyhledávat a označovat, program jej nalezne sám. Diky 32 bitovému zpracování nelze signál "přepálit", pokud špičky přesahují za hranice normalizovaného signálu, nejsou sice zobrazeny, ale po normalizaci signálu jsou zpět k dispozici nezkreslené. Pokud však vzorek uložíte s přesahem špiček, budou ořezány.